Zandvoort huiswerk - en studiebegeleiding Wijzer
 
BoekenHans.jpg

Informatie over Hans Weber


Al heel vroeg werd mij duidelijk dat onderwijs mijn passie is. Nadat ik een aantal jaren Japans heb gestudeerd ben ik dan ook de lerarenopleiding Engels gaan doen. Ik heb met plezier op verschillende middelbare scholen in Amsterdam en Haarlem voor de klas gestaan. Na een periode als leerkracht ben ik op diverse locaties teamleider, leerlingbegeleider en directeur geweest. Al met al een goede 25 jaar praktische ervaring. Daarnaast heb ik me voor het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland intensief bezig gehouden met Passend Onderwijs: passende ondersteuning voor ieder kind zodat schooluitval beperkt wordt. Kleinschaligheid en maatwerk zijn altijd belangrijke speerpunten in mijn werk geweest.

Kortom, de rode draad in mijn leven is onderwijs, les geven en het begeleiden van jongeren. Met Wijzer wil ik deze passie voortzetten. In deze kleinschalige zelfstandige setting kan ik optimale begeleiding garanderen en uitzicht bieden op betere schoolprestaties en een meer ontspannen schooltijd.

Tot slot nog een persoonlijke noot. Ik ben al jaren gelukkig getrouwd met Anja van der Voort, die Universitair Docent is aan de Rijks Universiteit Leiden, en de trotse vader van Rianne, die op dit moment alweer 18 jaar oud is en die na het Stedelijk, een half jaar Japans heeft gestudeerd in Tokio en nu aan Amsterdam University College gaat starten.

Hans Weber